logo punktu

Informujemy, że w naszym Urzędzie działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

W Punkcie można uzyskać:

 • Informacje o Programie – kto może przystąpić do Programu, na jakich warunkach i na jakie dofinansowanie może liczyć;
 • Pomoc przy złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • Pełne wsparcie w rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym pomoc przy wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów

Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie potrzebne będą:

 • Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko i Pesel)
 • Dane małżonka i współwłaścicieli budynku
 • Adres budynku
 • Numer Księgi Wieczystej i numer ewidencyjny działki
 • Rok wydania pozwolenia na budowę domu
 • Powierzchnia całkowita budynku
 • Zaświadczenie o dochodach z GOPS lub kwota Podstawy Obliczenia Podatku z ostatniego rozliczenia rocznego składanego w Urzędzie Skarbowym

Informujemy, że Punkt jest czynny:

 • poniedziałek 13.00 - 18.00
 • środa 13.00 - 18.00

 

 Nr tel: 692 913 877 w godzinach funkcjonowania punktu

 Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy korzystają z Punktu BEZPŁATNIE.

Punkt znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie sala Nr 15 (Sala Ślubów)