Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych.

 

Podstawa opodatkowania

 

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 

Przedmiot opodatkowania

Podatkiem rolnym opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

 

Przedmiot opodatkowania:

  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zbiór uchwał dotyczących podatków w Gminie Kałuszyn

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych.

Druki dostępne pod adresem

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/