zdjecie

W dniu 29 września br.  w budynku OSP w Kałuszynie odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Kałuszyn, który został zakupiony z dotacji celowej w ramach programu OSP-22.

Za kwotę 40 000,00 zł w tym dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 20 000,00 zł stanowiącą 50% wartości zadania zakupiono hełmy strażackie i latarki do hełmu dla OSP Kałuszyn, komplety umundurowania bojowego strażaka dla OSP Olszewice, OSP Falbogi i OSP Gołębiówka oraz podpory ratownicze dla OSP Sinołęka.

Przekazania dokonali Pani Janina Ewa Orzełowska- członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Kamil Nalewka przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Pan Arkadiusz Czyżewski- Burmistrz Kałuszyna.