logoGmina Kałuszyn otrzymała pomoc finansową z budżetu państwa w wysokości 359 160,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

na realizację zadania pn.:„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK2” oraz 196 800,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztowej na drodze nr 220674W” z rozszerzeniem o drogę krajową. Otrzymane dofinansowanie stanowi 80% całkowitej wartości zadań.
Zadania swoim zakresem obejmują montaż sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniach oraz przebudowę przejść dla pieszych. Obecnie rozpoczęto uzgodnienia w sprawie realizacji inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Po pozytywnym zaopiniowaniu prac przez ww. instytucję zostaną zlecone prace projektowe.
    Przewidywany termin realizacji ww.  zadań to sierpień 2022r.