Informacje

Informacja

W związku z rekomendacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uwzględniając możliwości lokalowe i środki bezpieczeństwa zapraszamy członków Klubu "Senior +" do współpracy. Jest możliwość wznowienia zajęć.