Informacje

Nowy wzór wniosku dobry start, który obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

W związku z zamieszczeniem 15 lipca br. Wzoru wniosku o świadczenie dobry start - obowiązującego od 1 sierpnia 2019 r. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ustalenia prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020), przekazujemy informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

  1. Wzór wniosku o świadczenie dobry start został zaktualizowany w wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w § 3 pkt 6. Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych.
  2. Wnioski elektroniczne składane od 1 lipca br. na dotychczasowych wzorach wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start są podstawą do ustalenia prawa do świadczenia. Niejednokrotnie może okazać się, że są to wnioski na dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczą się/będą uczyć się w szkołach dla dorosłych lub szkołach policealnych – nauka w takich szkołach, według stanu prawnego obowiązującego od 1 sierpnia 2019 r., jak najbardziej daje prawo do świadczenia dobry start. W związku z powyższym, nie znajduje uzasadnienia w takich przypadkach nakładanie na wnioskodawców obowiązku złożenia kolejnego wniosku o ww. świadczenie tym razem w formie papierowej, a prawo do świadczenia gminny organ właściwy powinien ustalić w oparciu o wniosek złożony elektronicznie (wejście w życie 1 sierpnia 2019 r. ww. zmian w żadnym razie nie „unieważnia” wniosków złożonych elektronicznie przed tą datą). Nawet wniosek złożony elektronicznie po 31 lipca 2019 r. powinien umożliwić gminnemu organowi właściwemu ustalenie prawa do ww. świadczenia także na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub szkole policealnej. W kanałach internetowych składania wniosków o świadczenie dobry start (banki, Emp@tia), wciąż funkcjonować będzie dotychczasowy wzór wniosku.
  3. Wnioski składane drogą papierową od 1 sierpnia 2019 r. na dotychczasowych wzorach wniosku będą podstawą do ustalenia prawa do świadczenia dobry strat z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. roku szkolnego 2019/2020. Gminny organ właściwy powinien ustalić prawo do świadczenia w oparciu o złożony wniosek, nie żądając od wnioskodawców złożenia kolejnego wniosku o ww. świadczenie na zaktualizowanym od 1 sierpnia 2019 r. wzorze wniosku.
  4. Praktyką zalecaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest przyjmowanie wniosków papierowych na wzorze wniosku obowiązującym od 1 sierpnia 2019 r. w szczególności od wnioskodawców, którzy ubiegać się będą o świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).


Nowelizacja wskazanego wyżej stanu prawnego wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.pdf