Informacje

Dom Samopomocy Społecznej w Mrozach

  • Drukuj

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuję, że od 4 lutego 2019r. nastąpiło uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach dla osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami oraz dotkniętych autyzmem, dla których ścieżka edukacyjna już się zakończyła.
      Placówka przeznaczona jest dla 15 osób z niepełnosprawnościami.  Dom Samopomocy został utworzony w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” ze środków rezerwy celowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, któremu Powiat Miński po rozstrzygnięciu konkursu zlecił prowadzenie ŚDS. Gmina Mrozy przekazała w użyczenie pomieszczenia w budynku dawnego internatu przy ZS w Mrozach na prowadzenie placówki.
      Zajęcia odbywają się w sześciu pracowniach: informatyczno-multimedialnej, rehabilitacji, gospodarstwa domowego w której podopieczni uczą się wykonywać podstawowe czynności związane z przygotowanie posiłku, arteterapii, gdzie ma miejsce malowanie, rysowanie, czy śpiewanie, pracowni porządkowo-technicznej oraz psychologicznej. Placówka posiada również pokój wypoczynku oraz dużą świetlicę, gdzie odbywają się zajęcia np. z muzykoterapii, czy psychodramy. Ponadto oferuje fachową opiekę kadry terapeutycznej, psychologa i fizjoterapeuty. Osoby niepełnosprawne mają możliwość bezpłatnego dowozu do placówki.
        Bliższe informacje udzielane są w domu pomocy Społecznej „ Caritas” DWP Mrozy ul. Licealna 3, tel. kontaktowy 504 686 173.