Informacja dotycząca składania wniosków : o świadczenie wychowawcze ,fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne

W dniu 7 lipca 2017 r Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin ,która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia  2017 r
Z dniem 1 sierpnia 2017 r rozpoczyna się termin składania wniosków  o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”,świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych na nowy okres świadczeni owy
Poniżej przedstawiamy  informację  o terminach przyjmowania wniosków i wypłat w/w świadczeń  na nowy okres  świadczeniowy  z uwzględnieniem zmian  wprowadzonych ustawą  z dnia 7 lipca 2017 r
Terminy składania wniosków
O ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  (500+),zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu  alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy od 1.10.2017 r do 30.09.2018 r
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
okres  świadczeniowy  od 1.10.2017 r do 30.09.2018 r
Wnioski będą przyjmowane  od dnia 1 sierpnia 2017 r
. w przypadku  złożenia wniosku wraz z dokumentami  od dnia 1 sierpnia 2017 r do dnia 31 sierpnia 2017 r – ustalenie  prawa do świadczenia 500+i FA oraz wypłata świadczeń  przysługujących  za miesiąc październik  nastąpi do dnia 31 października 2017 r
. w przypadku złożenia wniosku  wraz  z dokumentacją od dnia 1 września 2017 r do dnia 30 września 2017 r ustalenie prawa do  świadczeń (500+)i FA oraz wypłata  świadczeń nastąpi do 30 listopada 2017 r
ZASIŁKI RODZINNE okres zasiłkowy od dnia 1.11.2017 r do 31.10.2018 r
Wnioski będą przyjmowane od dnia  1 sierpnia  2017 r

. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami  od dnia 1 sierpnia 2017 rdo 31 sierpnia 2017 r – ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada 2017 r
. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją od dnia 1 września 2017 r do 31 października 2017 r – ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata zasiłku nastąpi do dnia 31
grudnia 2017 r
Wnioski należy składać osobiście lub drogą elektroniczną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20 . Pytania proszę kierować pod nr 75 76 147