Informacje

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) udziela pomocy żywnościowej osobom:

  • samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 951 zł
  • osobom w rodzinie „których dochód nie przekracza 771 zł na osobę w rodzinie

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka - Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 20