Informacje

Program"Rodzina 500+"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie uprzejmie informuje „że dniem 1.04.2016 r wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( DZU. z 2016 r poz. 195)

Wnioski o świadczenia wychowawcze będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie od dnia 1.04.2016 r od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 (włącznie )„prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku nabywa się z wyrównaniem od 1.04.20 16 r.

Natomiast złożenie wniosku po 1.07.2016 r prawo do świadczenia nabywa się od miesiąca złożenia wniosku

 

Wniosek Rodzina 500 plus.pdf

Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.pdf

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.pdf

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf