Informacje

Większa pomoc dla potrzebujących

Od 1 października  wzrosły kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń  z pomocy społecznej  wzrośnie :

  • o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • o 58 zł do 514 zl dla osoby w rodzinie


Podwyższone zostaną także same świadczenia :

  • Maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł do 604 zł
  • Wartość dochodu miesięcznego z 1ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł