Informacje

Wyższe świadczenia rodzinne i próg dochodowy

Wyższe kwoty zasiłków rodzinnych  od 1 listopada 2015 r
Kryterium dochodowe rodziny – 674 zł
Kryterium dla rodziny z osobą niepełnosprawną -764 zł
Zasiłek rodzinny  do 5 lat – 89 zł
Zasiłek  od 6-18 lat -  118 zł
Zasiłek od 19-23 – 24lat (dziecko niepełnosprawne – 129 zł


Dodatki  do zasiłku rodzinnego
Becikowe   - 1000 zł
Dodatek do zasiłeku rodzinnego  z tytułu urodzenia dziecka  -1000 zł
Urlop wychowawczy- 400 zł
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samot. wych.dziecka  185 zł
Dodatek do zasiłku rodzinnego  z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej  - 90 zł
Dodatek z tytułu kształcenia  i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego  do 5 r,życia  -80 zł  powyżej 5 roku życia  -100 zł
Dodatek z tytułu rozpoczęcie roku szkolnego  – 100 zł
Dodatek z tytułu  podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dojazdy – 63 zł
Dodatek z tytułu podjecia nauki poza miejscem zamieszkania -Internat  - 105 zł
Zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł
Dodatek  tytułu samotnego  wychowywania  dziecka -185 zł  dziec.niepeł .265zł