Informacje

Pomoc przed zimą

  • Drukuj

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje, że w związku z nadchodzącą zimą osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością, osoby starsze, ubogie, samotne oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać pomoc w formie schronienia, opału, pomoc w formie ciepłej odzieży i zimowego obuwia.

Wszelkie informacje dotyczące osób bezdomnych , starszych które nie radzą sobie w codziennym życiu, szczególnie w okresie zimy prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podajemy : Wykaz noclegowni, jadłodajni, schronisk oraz punkty pomocy socjalnej działające na terenie województwa mazowieckiego