Karta dużej rodziny

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie  informuje , że z  początkiem  2019 r w życie weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny .

 

Od 1 stycznia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się także rodzice ,którzy mieli na utrzymaniu łącznie  co najmniej  troje dzieci ,bez względu na  wiek tych dzieci w  chwili składania wniosku.

 

 

Karta przyznawana jest dożywotnio. Na jej wydanie nie wpływa osiągany dochód .

 

Dotychczas przepisy upoważniały do skorzystania ze zniżek tylko rodzinę posiadająca trójkę dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia .Granica ta była podwyższona do 25 roku życia w przypadku dzieci  kontynuujących naukę .

 

Karta Dużej Rodziny ( KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodziny 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni ,czy w końcu zniżki na zakup ubrań ,obuwia, kosmetyków książek czy paliwa i art. spożywczych.

 

Wnioski o przyznanie  Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie lub za pośrednictwem

 

Platformy Informacyjno- Usługowej  Emp@tia  (www.empatia.mrpips.gov.pl)

 Wniosek o kartę.pdf