zdjęcie

W dniu 8 lipca 2022r. w Woli Polskiej gm. Jakubów miało miejsce uroczyste podpisanie umów  w ramach Mazowieckiego  Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej  „Mazowsze dla sportu 2022” z budżetu Województwa Mazowieckiego, na które Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w wysokości 290 000,00 zł,  przewidywany całkowity koszt zadania 399 990,00 zł.

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania  w ramach programu „Mazowsze dla  straży pożarnych 2022”, zadanie ma polegać  na remoncie strażnicy i zakupie sprzętu pożarniczego oraz środków ochrony osobistej dla jednostek OSP.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał także Gminie Kałuszyn dotację z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi zapewniającej  dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn” w wysokości 84 000,00 zł. Przewidywany całkowity koszt realizacji tego zadania to 168 085,28 zł.