logo projektu

Zadanie pn.: „Publiczny internet dla każdego w Gminie Kałuszyn”  zostało zrealizowane w ramach Działania nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" POPC

Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu: 64 368 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 54 712,80 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 9 655,20 zł.

 

Publiczne punkty dostępu zostały zainstalowane w zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej oraz w instytucjach użyteczności publicznej. Utworzono 7zewnętrznych i 7 wewnętrznych punktów dostępu w następujących lokalizacjach:

- zewnętrzne:

 1. Park, Pl. Kilińskiego – 1 szt.
 2. Zalew Karczunek, ul. 1-go Maja – 2 szt.
 3. Dworzec PKS, ul. Barlickiego – 1 szt.
 4. Boisko Victoria, ul. 1-go Maja – 1 szt.
 5. Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej , ul. Pocztowa 4 – 1 szt.
 6. Teren przy szkole Podstawowej , ul. Pocztowa 4 – 1 szt.

- wewnętrzne:

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1 – 1 szt.
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Warszawska 50 – 1 szt.
 3. Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 24 – 1 szt.
 4. Budynek Klub Senior+, Zakład Gospodarki Komunalnej i Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 20 – 1 szt.
 5. Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 39 – 1 szt.
 6. Dom Kultury, ul. Warszawska 45 – 1 szt.
 7. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, ul. Pocztowa 4 – 1 szt.