Informacje

Klub „Senior+” w Kałuszynie- rekrutacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie, ogłasza nabór uczestników do „ Klubu Senior+” przy ulicy Wojska Polskiego 20

 Jeżeli jesteś:
•    osobą nieaktywną zawodowo
•    w wieku 60+
•    Mieszkańcem gminy Kałuszyn
•    pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny
•    chcesz pomóc sobie i innym


Zostań uczestnikiem Klubu „Senior+” w Kałuszynie – ośrodku wsparcia, posiadającym infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
Klub „Senior+” zapewnia 6-godzinną ofertę usług codziennie od poniedziałku do piątku.


Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub :Senior+” w Kałuszynie to:
•    zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
•    możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych,
•    możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących, w tym seniorów.


W ramach pierwszej rekrutacji do udziału zostanie wyłowionych 20 osób- decyduje kolejność zgłoszeń.
Wniosek o skierowanie do  Klubu „Senior+” należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie, ul. Wojska Polskiego 20, w godzinach pracy Ośrodka.
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 257576147
Zadania współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityk Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020.

karta zgłoszenia.pdf